Menu

Popup

1
Bạn cần hỗ trợ gì?
Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Phượng Hoàng Lửa Sever 2,3 08:00
Balrog Sever 2,3 08:00
Binh đoàn Phù Thủy Server 2,3 21:20
Quảng Trường Quỷ VIP Server 2,3 21:30
Siêu Boss Sever 3 21:30
SUmer Sever 2,3 21:45
Boss Vàng Server 2,3 22:00
Erohim Sever 3 22:15
Huyết Lâu VÍP Server 2,3 22:30
Người Xương Server 2,3 00:15
Rồng Đỏ Server 2,3 00:55
Hỗn Nguyên Lâu Server 2 01:00
Event năm mới sever 2,3 02:20
Thỏ Ngọc Sever 2,3 02:45
Giáng Sinh Server 2,3 07:45
Quỷ Vương Sever 3 11:45
Mesusa Sever 3 13:00
BattleRoyale Sever 3 19:30

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT VIỆT NAM!