Menu

Popup

1
Bạn cần hỗ trợ gì?
Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Phượng Hoàng Lửa Sever 2,3 08:00
Balrog Sever 2,3 08:00
Quảng Trường Quỷ VIP Server 2,3 01:30
Thỏ Ngọc Sever 3 02:45
SUmer Sever 3 03:45
Boss Vàng Server 2,3 04:00
Huyết Lâu VÍP Server 2,3 04:30
Rồng Đỏ Server 2,3 04:55
Binh đoàn Phù Thủy Server 2,3 05:20
Hỗn Nguyên Lâu Server 2 07:00
Giáng Sinh Server3 07:45
Người Xương Server 2,3 08:15
Quỷ Vương Sever 3 11:45
Mesusa Sever 3 13:00
Siêu Boss Sever 3 14:30
BattleRoyale Sever 3 19:30
Erohim Sever 3 22:15

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT VIỆT NAM!